Archive

PUBLICATION on Supplementary LiDAR using UAV pointclouds

UAV mohou doplnit LiDAR při charakterizování dynamicky se měnící dřevité vegetace

PUBLICATION on Potential of UAV in the Identification of Conifers

Potenciál běžných UAV kamer při identifikaci jehličnanů a vytyčování jejich korun

International seminar took place online

Remote Sensing of Changing Climate on March 12, 2021

ForestSAT conference postponed to 2022

ForestSAT conference postponed to early September 2022 due to worldwide pandemic